Waarom is het belangrijk om een kerklid programma op te zetten

Waarom is het belangrijk om een kerklid programma op te zetten

Kerklid programma voor een kerk? Kerken zien minder bezoekers tijdens de zondagse diensten. Hoewel veel kerken virtuele kerken zijn begonnen om een groter publiek te bereiken, moeten kerken manieren vinden om hun gemeenschap en kerkelijke betrokkenheid te versterken. Eén manier om dit te doen is met een lidmaatschapsprogramma.

Het lidmaatschap van een kerk verschilt per denominatie, maar elke kerk moet het gemakkelijk maken om meer te weten te komen over lid worden en welke voordelen dat heeft. Dit artikel zal een aantal voordelen van kerklidmaatschap voor individuen en de kerk bespreken. We zullen ook manieren bespreken waarop kerken parochianen kunnen aanmoedigen om lid te worden.

  1. Wordt een kerklid
  2. Wat zijn de voordelen van een kerklidmaatschap
  3. Voordelen voor een kerk om leden te hebben
  4. Hoe kan je meer kerkleden krijgen

Kerklid worden

church membership

 

Lid worden van een kerk is een persoonlijke keuze tussen het individu en God, maar elk kerkgenootschap stelt andere eisen aan het lidmaatschap.

Om lid te worden van een kerk, wordt van mensen verwacht dat zij een persoonlijke relatie met God hebben en Hem als hun verlosser hebben aanvaard. Zodra iemand die stap heeft gezet, kan hij met de voorganger of de kerkleiding spreken om te bespreken of hij lid van een kerk kan worden.

De meeste kerken hebben een training of een proeftijd die men moet volgen voor het lidmaatschap. Ongeacht de specifieke vereisten om lid te worden van een kerkgenootschap of kerk, een paar overeenkomsten zijn waar voor elk.


Wat zijn de voordelen van een kerklidmaatschap

what is church membership

 

Lidmaatschap van een kerk is een beslissing die genomen wordt door een individu en de kerk. Beide partijen moeten de nodige zorgvuldigheid betrachten en ervoor zorgen dat ze zich op hun gemak voelen bij elkaar. Het is ook essentieel dat beide partijen dezelfde verwachtingen hebben.

Uit een recente Gallup-enquête bleek dat slechts 47% van de Amerikaanse volwassenen lid is van een kerk, synagoge of moskee. In 2000 was dat nog 70%. Een belangrijke reden voor deze daling is het grote aantal mensen dat niet gelovig is, maar hoe zit het met de anderen?

Een veel voorkomende reden waarom kerken moeite hebben met het vinden van nieuwe leden is de verwarring over wat het betekent om lid te zijn van een kerk. De meeste mensen zien het lidmaatschap van een kerk niet meer als noodzakelijk, maar kerken hebben de verantwoordelijkheid om mensen voor te lichten over de voordelen van het lidmaatschap. Hieronder staan een paar voordelen die mensen vinden aan een kerklidmaatschap.


1. Een gemeenschap bouwen

Persoonlijke contacten zijn van vitaal belang voor onze gezondheid. Goede sociale relaties kunnen angst en depressie verminderen, het gevoel van eigenwaarde vergroten en zelfs de levensverwachting met 50% doen toenemen. Van oudsher bieden kerken mensen een gevoel van gemeenschap en acceptatie. Diepe vriendschappen worden gesloten met anderen die dezelfde overtuigingen hebben. Deze relaties kunnen een leven lang meegaan en cruciaal zijn in moeilijke tijden.

 


2. Persoonlijke groei

Een verrassend voordeel van lidmaatschap is persoonlijke groei. Lid worden van een kerk vergt doorzettingsvermogen, eerlijkheid en toewijding. Nadat je lid bent geworden, blijven deze persoonlijkheidskenmerken essentieel. Van leden wordt vaak verwacht dat zij leidinggevende functies vervullen. Deze posities vereisen dat leden zich bekommeren om het geloof en de toekomst van anderen. Mensen in deze rollen moeten een verlangen hebben om te groeien in deze rollen en als individuen.

Het is moeilijk om zich ergens aan te committeren, maar als er een proces is, kunnen leden zich meer op hun gemak voelen met de behoeften en verwachtingen van de kerk. Andere leden in de kerk bieden ook een niveau van verantwoording dat mensen helpt toegewijd te blijven.


3. Vrijwilligerswerk mogelijkheden

Vrijwilligerswerk heeft een heleboel voordelen. De kans om nieuwe vaardigheden te leren, nieuwe mensen te ontmoeten en een verschil te maken in het leven van anderen zijn er maar een paar. Vrijwilligerswerk in een kerk kan bestaan uit het lesgeven aan kinderen in de zondagsschool of lid worden van een welkomstcomité. Wat ze ook doen, elke vrijwilliger is een noodzakelijk onderdeel van de kerk. Individuen vinden onmetelijke trots in deze activiteiten.


4. Leuke en zinvolle evenementen

Een groot deel van het lidmaatschap van een gemeenschap is de kans om met anderen te socialiseren. Veel kerken organiseren grote en kleine evenementen voor hun leden. Deze kerkelijke evenementen kunnen leuk en zinvol zijn. Ze kunnen ook kansen bieden om vriendschappen te sluiten, professionele relaties op te bouwen en de band met God te versterken.


Voordelen kerklid programma opbouwen voor een kerk

what is church membership

De leden zijn niet de enigen die van deze relatie profiteren. Kerken hebben om verschillende redenen een sterk ledenbestand nodig.


1. Meer vrijwilligers

Het runnen van een kerk vereist toegewijde en gemotiveerde mensen. Het is niet altijd gemakkelijk om vrijwilligers te vinden die bereid zijn wekelijks op te komen dagen en onbetaalde functies te vervullen, laat staan ze voor langere tijd vast te houden. Leden zijn een uitstekende bron voor het vinden van goede vrijwilligers.


2. Een betere voorspeller van aanwezigheid

church membership requirements

De meeste kerken eisen een bepaald aanwezigheidsniveau van hun leden. Leden zijn ook meer geneigd om diensten bij te wonen om hun eigen redenen. Een sterk lidmaatschap van een kerk kan de leiders verzekeren dat de kerkbanken niet leeg zullen zijn op zondagmorgen.

De huidige pandemie heeft een angstaanjagend effect gehad op het kerkbezoek, maar virtuele mogelijkheden hebben kerken in staat gesteld in contact te blijven met hun leden. Kerken kunnen na afloop van de pandemie aangenaam verrast zijn door de toename van het kerkbezoek en het aantal leden.


3. Diepere connectie

Een andere manier waarop kerken kunnen profiteren van een robuust lidmaatschapsprogramma is met de verschillende communicatiemogelijkheden met leden. Mensen die lid worden van het lidmaatschapsprogramma van een kerk zullen vaak persoonlijker in contact komen met kerkleiders.

Deze connectie biedt de kerk de kans om met hen te communiceren via telefoon, e-mail, sociale media en zelfs face to face. Zo’n sterke band zal ervoor zorgen dat geïnspireerde leden hun vrienden en familie zullen uitnodigen naar de kerk op zondag of speciale evenementen. Ze kunnen hen zelfs aanmoedigen om lid te worden van uw kerk.


4. Gemakkelijker om donaties te vragen

Elk van de bovengenoemde voordelen maakt het voor kerken gemakkelijker om leden om donaties te vragen. Als relaties met leden groeien, is het makkelijker om te weten waar hun interesses en passies liggen.

Naarmate kerkleiders meer over leden te weten komen, kunnen zij meer informatie delen over hoe zij deze gebieden beïnvloeden. Kerken kunnen hun kennis van deze leden ook gebruiken om de beste manieren te vinden om donaties in te zamelen. Meer kerken zijn zich gaan realiseren hoe belangrijk het is om online donaties en sms-giften aan te bieden.

 

church membership program

 

Een pagina als deze inspireert niet alleen tot lidmaatschap, maar ook tot extra donaties en een grotere betrokkenheid bij uw kerk. Donorbox maakt het uiterst gemakkelijk voor kerken om online tienden en giften te verkrijgen door middel van haar geavanceerde fondsenwerving oplossing. Het beste deel is dat u geen kennis van coderen nodig heeft om aan de slag te gaan en een pagina als deze te maken met Donorbox. Deze korte video legt veel meer uit over hoe Donorbox al duizenden kerken over de hele wereld heeft geholpen.


Hoe kun je kerklidmaatschap aanmoedigen?

church membership requirements

Zoals we hebben besproken, heeft het lidmaatschap van een kerk ontelbare voordelen voor individuen en de kerk. Het probleem blijft dat mensen niet volledig begrijpen waarom lidmaatschap van een kerk belangrijk is. Er zijn manieren om deze mening te veranderen en meer lidmaatschap aan te moedigen.


1. Laat mensen zich welkom voelen

De eerste stap om van de aanwezigen leden te maken, is hen het gevoel te geven dat ze welkom zijn. Terwijl diensten mensen altijd de kans hebben gegeven om andere leden en kerkleiders te ontmoeten, betekent de integratie van de virtuele kerk dat veel van de oorspronkelijke face-to-face communicatie verloren is gegaan. Zelfs in persoonlijke diensten kan het gebeuren dat een paar nieuwe deelnemers door de mazen van het net glippen.

Een manier waarop een kerk nieuwe bezoekers kan verwelkomen en een diepere betrokkenheid kan aanmoedigen is met een welkomstcomité. De kerkleiding en vrijwilligers moeten getraind worden om contact te leggen met mensen die online en in-person diensten bijwonen en hen voor te lichten over de mogelijkheden die hun kerk te bieden heeft.


2. Leg het lidmaatschap en de voordelen uit

Een deel van het onderwijs dat het welkomstcomité kan bieden gaat over het lidmaatschap van de kerk. Wat is een lid? Welke vrijwilligersmogelijkheden hebben leden die anderen niet hebben? Wat heeft iemand aan het lidmaatschap? En tenslotte, hoe wordt iemand lid van de kerk?

Kerkleiders moeten een goed gedefinieerd lidmaatschapsprogramma opstellen dat de voordelen en de stappen naar het lidmaatschap omvat, zodat iedereen op dezelfde bladzijde blijft. De Profetieclub en de Spirit of Prophecy Church kunnen een goed voorbeeld zijn van hoe een kerklidmaatschap en de voordelen ervan heel goed uitgelegd kunnen worden op een donatie pagina. Op die manier sporen ze mensen niet alleen aan om te doneren, maar vertellen ze hen ook, via een gedetailleerde video, welke impact hun beslissingen over het lidmaatschap zullen hebben op de kerk en haar toekomst.

church membership program


3. Promoot het op verschillende manieren

Uw lidmaatschapsprogramma kan gedetailleerd en gemakkelijk te begrijpen zijn, maar als niemand deze informatie kan vinden, is er weinig kans dat u een toename van leden zult zien. Kerken kunnen niet langer vasthouden aan alleen de oude manieren om lidmaatschap binnen de kerk te bevorderen.

Meer mensen bezoeken diensten online of brengen gewoon minder tijd door in de kerk voor en na de zondagse dienst. Daarom is het essentieel om te kijken naar nieuwe manieren om te communiceren over het lidmaatschap. Hier zijn twee manieren waarop kerken dit kunnen doen:

3.1 Website

Websites van kerken zouden een aparte pagina moeten bevatten met details over de voordelen van lidmaatschap voor mensen en de kerk. Op deze pagina moet ook staan hoe men lid kan worden van de kerk en met wie men contact kan opnemen om het proces te beginnen.

3.2 Social media

Veel kerken zijn begonnen met het gebruik van sociale media om het nieuws over hun diensten of gemeenschap evenementen te verspreiden. Sommigen vinden zelfs manieren om donaties in te zamelen via crowdfunding of peer-to-peer campagnes.

Sociale media kunnen ook een uitstekende plaats zijn om het lidmaatschapsprogramma van een kerk bekend te maken. Persoonlijke verhalen van huidige leden en voorbeelden van de voordelen van het lidmaatschap kunnen meer mensen aanmoedigen om het lidmaatschap te bekijken.


4. Maak het makkelijk om je aan te melden

Degenen die op een website of via sociale media over het lidmaatschap van een kerk te weten komen, zullen zich waarschijnlijk ook online willen aanmelden. Kerken die deze optie niet aanbieden zullen spijt krijgen dat ze deze optie niet hebben opgenomen. Donorbox biedt een eenvoudig te gebruiken online lidmaatschapsformulier. Kerken kunnen de branding aanpassen en extra formuliervelden en pagina-inhoud toevoegen om aan hun behoeften te voldoen. Hier is een voorbeeld van de Debre Menkrat Saint Gabriel Ethiopische Orthodoxe Tewahdo Kerk voor u -.

 

church membership program


5. Vraag om feedback

 

Als kerken beginnen met het maken van veranderingen in hun lidmaatschapsprogramma’s, moeten ze kijken naar huidige en nieuwe leden voor feedback. De mening van mensen over het belang van lidmaatschap en hoe gemakkelijk ze het systeem vonden zal de kerk veel voordeel opleveren. Door deze meningen mee te nemen in het besluitvormingsproces, zal uw lidmaatschap een grotere respons krijgen als het gaat om nieuwe inschrijvingen en langdurig lidmaatschap.


De conclusies

church membership program

Er zijn weinig andere dingen belangrijker voor een kerk dan haar leden. Zowel individuen als kerken hebben baat bij een transparant lidmaatschapsprogramma. Kerken die mensen vanaf het begin het gevoel geven dat ze welkom zijn, duidelijk uitleggen hoe belangrijk het is om lid te zijn, en het gemakkelijk maken om meer te weten te komen en zich aan te melden voor lidmaatschapsprogramma’s, zullen snel resultaten zien van hun inspanningen.

Online lidmaatschaps- en donatieformulieren helpen kerken om lidmaatschap en donaties van alle kerkgangers aan te moedigen, ongeacht of ze de diensten persoonlijk of online bijwonen.

Donorbox is een betaalbaar online donatie verwerkingssysteem dat uw kerk kan helpen fondsen te werven, nieuwe leden aan te melden, en vitale informatie te verzamelen over beide. Meer informatie over onze functies vindt u op onze website. Voor meer tips en middelen om fondsen te werven voor uw kerk, bezoek onze blog.

Sluit u aan bij de non-profit beweging
Ontvang onze gratis e-mailupdates om tips, hulpmiddelen en leuke acties voor non-profitorganisaties rechtstreeks in uw inbox te ontvangen.

Join us in serving the nonprofit world!

Breng je Donatie ervaring naar een hoger niveau
Sluit je aan bij de 30.000+ non-profitorganisaties die al online geld inzamelen
geen opstartkosten, op elk moment uitschrijven
Schrijf je in op onze Nieuwsbrief
Ontvang maandelijks een nieuwsbrief per e-mail van nieuwe non-profitorganisatie artikelen en functie-updates. (U kunt zich op elk moment afmelden.)
Schrijf je in op onze Nieuwsbrief
Ontvang maandelijks een nieuwsbrief per e-mail van nieuwe non-profitorganisatie artikelen en functie-updates. (U kunt zich op elk moment afmelden.)