10 Handige tips om geld inzamelen voor een kerk makkelijk te maken 2021

10 Handige tips om geld inzamelen voor een kerk makkelijk te maken 2021

Geld inzamelen Kerk ? Hoe doe je dat en hoe kunnen we meer inzamelen?

De kerken van vandaag hebben de missie voortgezet, maar vele ondervinden nog moeilijkheden bij de ontwikkeling van hun kerken. De oudere generaties sterven af, en jongeren hebben minder belangstelling voor de traditionele manieren. Kerken die zich hebben gericht op de jongere generaties en kleine groepen hebben verbetering gezien, maar veel kerken zijn er tegen om te veel te veranderen aan hun outreach.

De realiteit is dat kerken moeten groeien om te overleven en het woord te verspreiden, maar groei betekent niet altijd het bouwen van een grote faciliteit en het vullen van de gangpaden. Vandaag de dag verspreiden veel kerken Gods woord virtueel en vormen ze kleine groepen christenen om samen te bidden en te aanbidden op verschillende manieren. De voordelen van het groeien van een kerk liggen in het bereiken van meer mensen, het delen van Gods boodschap, en het maken van een verschil in het leven van mensen.

Als kerken worstelen om te groeien, moeten ze zich de reden van hun bestaan herinneren en naar God kijken voor manieren om hun boodschap te verspreiden. Dit artikel helpt kerken zich te richten op hun missie en innovatieve manieren te vinden om te delen en te groeien in Gods naam.

 1. Maak een sterke missie 
 2. Bou sterke donatie programma’s voor de kerk
 3. Zorg dat je kerkleden laat meedoen
 4. Zorg dat je betrokken raakt bij de lokale gemeenschap
 5. Samenwerken met andere lokale kerken
 6. Start een virtuele kerk
 7. Gebruik social media om je kerk meer te promoten
 8. Hou lokale evenementen
 9. Nodig kerkleden uit om meer deel te nemen
 10. Focus op kleine groepen

Voordat je een duik neemt in de strategieën, kijk naar de 3 cruciale manieren waarop je vandaag kunt beginnen met het laten groeien van je kerk.


Hoe kunnen we een kerk laten groeien?

geld inzamelen kerk

De eerste kerken begonnen vanuit de huizen van de mensen. Christenen deelden wat zij van Jezus hadden geleerd en spraken over zijn spoedige wederkomst. Als kerken willen groeien, moeten ze deze eerste groepen gelovigen in gedachten houden en missies en doelen ontwikkelen die de kerk sterker maken voor de wereld van vandaag. Veel bedrijven en non-profitorganisaties creëren SMART doelen voor hun organisaties. Kerken kunnen leren van deze groepen en hun technieken als zij plannen maken voor de toekomst.


1. SMART doelen

SMART-doelstellingen zijn gebaseerd op het idee dat uw organisatie zal slagen als de doelstellingen specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden zijn. Anders zijn het slechts dromen. Kerken die SMART doelen formuleren om het ledenaantal te verhogen zullen gefixeerd blijven op hun uiteindelijke missie en doelen terwijl ze strategieën en activiteiten plannen om nieuwe mensen te bereiken. Als kerk die wil groeien, moet je doelen stellen die realistisch en meetbaar zijn. Deze doelen moeten betrekking hebben op de missie van de kerk en ervoor zorgen dat elk programma dat ze ontwikkelen de kerk zal helpen haar doel te bereiken.


2. geld inzamelen Kerk –  lidmaatschap

Non-profitorganisaties en bedrijven met winstoogmerk hebben met succes lidmaatschap ontwikkeld die hun impact vergrootten, meer geld opbrachten en hen in staat stelden meer mensen te bereiken. Er zijn verschillende soorten van deze lidmaatschap programma’s, maar de meeste kerken volgen het Membership-as-Advocate model.

Organisaties die dit model gebruiken moedigen lidmaatschap aan via hun passies. Mensen worden lid van deze organisaties omdat ze de kans zien om hun stem en vaardigheden te gebruiken om een grotere impact te maken. Door middel van sociale media en andere online activiteiten, informeren non-profitorganisaties leden en geven ze hen een megafoon om de wereld te veranderen en problemen op te lossen op een manier die ze alleen niet zouden kunnen.

Kerken kunnen het Membership-as-Advocate model gebruiken om aanwezigheid en grotere betrokkenheid bij activiteiten en programma’s binnen de kerk aan te moedigen. Door samen groepen te vormen, kunnen kerkleden hun krachten bundelen om de missie van de kerk te bereiken en het woord van God te verspreiden onder hen die op andere manieren moeilijk te bereiken zijn. Het gebruik van SMART doelen en het kijken naar successen uit het verleden helpen kerken bij het vormen van een plan om het lidmaatschap van de kerk te vergroten en hen te helpen bij het vervullen van hun missie.


3. Communicatieplan

Zonder een goed communicatieplan kunt u niet verwachten dat u uw doelpubliek bereikt en ook behoudt. Zij zijn het belangrijkste aspect van de consistente groei van uw kerk. Tegelijkertijd reageert elk van hen anders op hetzelfde type communicatie.

Daarom, om dit doelpubliek te bereiken met een effectief communicatieplan, moet u beginnen met uzelf de volgende vragen te stellen:

 • Hoe kunt u uw publiek segmenteren – op leeftijd, locatie, financiële middelen, relatiesterkte (of ze uw kerk eerder hebben bezocht, hebben gedoneerd, op de hoogte zijn, of geen idee hebben dat u bestaat)?
 • Op wat voor soort communicatie zou elk segment reageren en hoe?
 • Welke marketingvorm kan de meeste segmenten van uw publiek overhalen om naar uw komende evenement te komen?
 • Degenen die uw kerk al een keer hebben bezocht, wat is de beste manier om hun mening over uw kerk te weten te komen?
 • Welk percentage van uw publiek heeft in het verleden goed gereageerd op uw vraag om donaties? En op welke kanalen (sociale media of e-mails of persoonlijke vraag)?
 • Wat kan de eenvoudigste pitch zijn om uw publiek te inspireren om uw kerk te bezoeken?
 • Hoe zou u de reactie van uw publiek beoordelen op uw huidige/verleden communicatieplannen – e-mails, social media posts, brieven, etc.? Bijvoorbeeld, welke berichten op uw sociale media deden het beter dan andere?

Deze vragen zullen u op weg helpen. Maar stop hier niet. Denk aan meer naarmate u vooruitgang boekt en mensen bereikt. Vergeet niet dat een goed communicatieplan alles te maken heeft met het versterken van uw relatie met uw achterban en potentiële achterban.

Met dat in gedachten, kijk eens naar de 10 krachtige strategieën om je kerk te laten groeien.


10 Krachtige Kerk Groei Strategieën

church growth ideas

Kerken hebben in het verleden vele manieren gebruikt om lidmaatschap aan te moedigen. Sommige hebben gewerkt, andere niet, maar het succes van uw doel zal afhangen van uw huidige ledenaantal, uw programma’s, en het bijhouden van de successen die u in het verleden hebt gehad. Veel kerken vergeten hun programma’s en outreach activiteiten te monitoren om te zien wat de kerk heeft geholpen of juist heeft geschaad. Het negeren van deze winsten en verliezen uit het verleden maakt dat ze informatie missen die niet kan worden vervangen door een artikel.

Terwijl u meer leest over de volgende groeistrategieën, kijk dan naar uw inspanningen uit het verleden om te bepalen of deze nieuwe ideeën kunnen helpen. Vergeet niet dat uw missie van het grootste belang is als u groeit. Zonder die missie zal uw boodschap verloren gaan en zullen leden wegvluchten.


1. Ontwikkel een missieverklaring met prioriteit voor groei

De missie van een kerk is de reden van haar bestaan. Sommigen zullen zeggen dat uw kerk geen missieverklaring nodig heeft omdat het voor de hand liggende doel is Gods woord te verspreiden. Uitstekende missies zijn meer dan vage verklaringen. Ze geven een doel aan de organisatie en geven de weg aan om hun doel te bereiken. Door een missieverklaring op te stellen die een pad uitstippelt om Gods woord te verspreiden, zal uw kerk het gemakkelijker hebben om haar doelen te bereiken.

Nadat u een missie voor uw kerk hebt opgesteld en goedgekeurd, moet u ervoor zorgen dat alle kerkprogramma’s en activiteiten bijdragen aan de vervulling van de missie. Als u momenteel programma’s heeft die niet bijdragen aan de missie, voel u dan niet schuldig als u ze schrapt en nieuwe manieren vindt om vergelijkbare groepen mensen te bereiken.


2. Bouw sterke kerk donatie programma’s

Een kerk die zich niet richt op haar kinderen en jeugd is gedoemd te mislukken. Jongere kerkleden zijn essentieel voor de opbouw van uw kerk. Activiteiten die kinderen aanspreken op hun voorwaarden en met hen communiceren op een manier die zij prettig vinden, zullen helpen het lidmaatschap te stimuleren. De manieren waarop u uw huidige jongere leden en hun vrienden kunt bereiken zal voor elke kerk anders zijn. Hoe heeft uw kerk in het verleden geprobeerd om de jongere generatie te bereiken? Heeft het gewerkt, of was de impact niet zo groot? Als u kijkt naar uw vroegere kinder- en jeugdactiviteiten, hebben wij een paar suggesties:

church growth ideas

2.1 Laat studenten naar de virtuele kerk komen

De pandemie is niet het enige wat mensen ervan weerhoudt de kerkdiensten bij te wonen. Er zijn aan huis gebonden mensen die niet in staat zijn hun kerkfamilie bij te houden omdat ze niet naar de zondagse diensten kunnen komen. Een andere groep die de kerk verliest zijn de studenten. Dit zijn jonge volwassenen die misschien zeer betrokken waren bij kerkprogramma’s en activiteiten, maar toen ze eenmaal gingen studeren, zijn die relaties vervaagd en hebben ze andere, minder heilzame, groepen gevonden. Het aanbieden van virtuele zondagsdiensten en kleine online groepen voor studenten kan helpen om deze relaties en de passie van studenten voor de kerk voort te zetten.

2.2 Kinderen en jongeren aanmoedigen om vrijwilligerswerk te doen voor plaatselijke non-profitorganisaties

Praten is goedkoop. Mensen die een vrijgevig leven leiden en zich voor anderen inzetten, laten elke dag zien wat het betekent om christen te zijn. Door de jeugd in je kerk aan te moedigen om plaatsen te vinden waar ze vrijwilligerswerk kunnen doen en hun vaardigheden en passie te delen, creëer je een wandelende promotie voor je kerk.

2.3 Nodig tieners uit om deel te nemen aan de bediening

Als je preek alleen volwassenen aanspreekt, hoe verwacht je dan kinderen en jongeren enthousiast en betrokken te houden? Zeker, er is een kinderkerk, maar zodra je een bepaalde leeftijd bereikt, verliest die optie zijn aantrekkingskracht. Vraag je jeugdvoorganger en team om manieren te bedenken waarop tieners een grotere rol kunnen spelen in je preken. Jongeren over Christus zien spreken zal niet alleen jongeren aanmoedigen om te blijven, maar zal ook de oudere kerkleden opwinden die misschien bang zijn voor wat er met de toekomstige generaties zal gebeuren.

2.4 Bied openbare wifi aan tijdens de preken en moedig kinderen aan zich aan te melden voor een Bijbel-app

Kinderen hebben het moeilijk om stil te zitten in de kerk. Veel ouders hebben hun best gedaan door kinderen te helpen aantekeningen te maken of ze rustig te laten spelen, maar als voorganger kun je ouders helpen hun kinderen stil te houden en jongere mensen bereiken met nieuwe manieren om over God te leren. Verschillende bijbel-apps bevatten spelletjes en hulpmiddelen om aantekeningen te maken die deel kunnen uitmaken van je preek. Deze praktische apparaten kunnen de wereld van de bijbel openen voor jongere leden van uw kerk. Als uw kerk openbare WiFi aanbiedt en tijdens uw preken laat zien hoe u deze hulpmiddelen kunt gebruiken, kunnen velen in uw gemeente gebruik maken van deze nieuwe manier om te leren.


3. Betrokkenheid aanmoedigen

Een van de leukste kanten van een kerk is de gemeenschap en de vriendschappen die mensen sluiten. Tijdens diensten worden parochianen aangemoedigd om mensen in de buurt de hand te schudden en zich voor te stellen. Sinds de pandemie is dit verloren gegaan, en ook al komt er een einde aan de pandemie, velen die alleen virtueel naar de kerk gaan of zich gewoon niet op hun gemak voelen in grote menigten, missen deze betrokkenheid bij de gemeenschap.

Welkomstcomités zouden een groot deel van uw kerk moeten uitmaken en mensen persoonlijk en online moeten bereiken. De leiding van uw kerk kan verschillende leden van uw welkomstcomité aanwijzen om nieuwe virtuele kerkgangers te bereiken en ontmoetingen te organiseren met mensen die wel een kerkdienst bijwonen, maar niet deelnemen aan andere activiteiten. Door een leidende rol te spelen in het opbouwen van deze relaties, vergroot uw kerk de band van mensen met de kerk en helpt hen gezonder te leven.


4. Bouw relaties op binnen uw gemeenschap

Church Growth Strategies

Jeugdteams zijn niet de enigen die kunnen leren en profiteren van vrijwilligerswerk bij non-profitorganisaties. Uw kerk kan de betrokkenheid bij uw kerk vergroten door leden te vragen vrijwilligerswerk te doen voor lokale non-profitorganisaties. Bied manieren aan om daklozen te helpen, maaltijden af te leveren bij ouderen, en kinderopvang mogelijkheden te bieden aan ouders die het zich niet kunnen veroorloven. Betrokkenheid bij deze activiteiten zal uw kerkleden helpen te delen wat christen zijn werkelijk betekent en anderen in de gemeenschap kennis laten maken met een zorgzame omgeving waar zij zich bij willen aansluiten.

Een andere manier om een zorgzame omgeving te promoten en nieuwe leden uit te nodigen om zich bij uw kerk aan te sluiten is door reeds gevormde groepen toe te staan uw faciliteiten te gebruiken. Zondagen en woensdagen zijn over het algemeen populaire dagen voor uw kerkelijke activiteiten, maar dan blijven er nog vijf dagen over waarop andere groepen kunnen samenkomen. Anonieme Alcoholisten, steungroepen voor ouders, en PADS of andere daklozen netwerken zijn altijd op zoek naar betaalbare faciliteiten om te gebruiken. Beschouw hen niet als gewone huurders. In plaats daarvan, bouw relaties met hen op en verwelkom hen om deel te nemen aan uw diensten. Introduceer ze aan uw gemeente en zie hoe nieuwe vriendschappen en gemeenschappen ontstaan.

 


5. Samenwerken met andere kerken

Ziet u andere kerken als concurrentie of als medechristenen? Helaas wordt de tweede keuze vaak genegeerd, en zien kerken zichzelf concurreren om de weinige leden van hun gemeenschap die zich bij Gods familie willen aansluiten. Waarom zou je dit jaar niet anders zijn? Zijn er manieren waarop andere kerken uitreiken naar de gemeenschap? Bieden zij andere mogelijkheden voor bijbel- of onderwijslessen of seminars? Kunt u manieren vinden om zich bij hen aan te sluiten?

Door uw krachten te bundelen en openbare evenementen te organiseren of deel uit te maken van het werk van een andere kerk in de gemeenschap, bouwt u aan een ondersteunende omgeving voor alle christenen en kerken. Er kunnen zelfs een paar mensen zijn die een evenement in de ene kerk bijwonen, maar een sterkere band voelen met uw kerkleden die ze daar hebben ontmoet. Maak contact met andere plaatselijke kerkleiders en stel manieren voor waarop jullie je krachten kunnen bundelen. Jullie hebben tenslotte allemaal hetzelfde doel: Gods woord verspreiden.


6. Start een virtuele kerk

Sinds de pandemie zijn kerken op zoek gegaan naar nieuwe manieren om hun huidige bevolking te bereiken. Er zijn enkele verrassende voordelen aan deze online preken die sommige kerkleiders kunnen hebben verrast. Virtuele kerken zijn groeiende en laat mensen die nog nooit hebben bijgewoond kerk, zijn aan huis gebonden of hebben een nieuwe baan of school die hen weerhoudt van het bijwonen van kerkdiensten.

Stream uw diensten online en bied online gebedsgroepen, bijbelstudies, of andere activiteiten online aan tijdens en na de pandemie. Mensen die online naar diensten luisteren nemen de tijd om meer over een kerk te leren, kunnen zich aansluiten bij kleine groepen en de kerk financieel steunen, dus negeer deze nieuwe trend niet.

Als uw kerk is nieuw voor virtuele streaming, verschillende tutorials en opties maken het gemakkelijk te doen, ongeacht de technische kennis. Kerken kunnen streamen hun preken op YouTube, Facebook Live, en hun eigen website.

Gratis en betaalde diensten zijn beschikbaar om kerken te helpen streamen diensten en een groter publiek te bereiken. Church Streaming TV is een van de apps die er zijn dat streamt diensten van kerken wereldwijd. Sommige van deze kerken zijn mega-kerken, maar anderen zijn kleine kerken op zoek naar hun bereik te vergroten.

Een andere manier waarop een virtuele kerk bijzonder nuttig is, is voor het werven van fondsen online. Uw website moet het voor bezoekers zo duidelijk mogelijk maken om online een donatie te doen. Mensen hebben tegenwoordig hun mobiele telefoon altijd bij de hand. Dus als ze uw kerk bezoeken, laat ze dan weten dat u online aanwezig bent. Samen met andere voordelen die u online biedt, vermeldt u de mogelijkheid om te geven. Je weet maar nooit wie uiteindelijk online aan je kerk zal geven en zelfs zal kiezen voor terugkerende donaties. Hier is een eenvoudig voorbeeld van een virtuele kerk die deze donatiepagina gebruikt voor hun algemene donatie doeleinden

 

Church Growth Strategies


7. Gebruik social media om de kerk te promoten

Hoewel de virtuele kerk een nieuwere trend is, bestaat sociale media al langer en vertoont het geen tekenen dat het zijn populariteit verliest. Er zijn een paar manieren waarop kerken sociale media kunnen gebruiken om hun missie te promoten en een groter publiek te bereiken. Kerken kunnen openbare evenementen op Facebook delen en kerkleden aanmoedigen om een foto te maken tijdens het evenement en deze online te delen met hun vrienden en familie. Vraag zondagochtend aanwezigen om een bijbelvers of citaat uit de preek op Twitter te delen. Moedig ze aan om te vertellen wat het vers voor hen betekent.

Er zijn talloze manieren waarop sociale media je kerk kunnen helpen groeien. Lees meer over hoe u een social media-plan kunt ontwikkelen en houd uw missie in gedachten bij het bedenken van manieren waarop uw kerk en leden informatie kunnen delen, nieuwe leden kunnen uitnodigen en meer geld kunnen inzamelen.


8. Hou lokale evenementen om het gesprek aan te gaan met de lokale gemeenschap

Je hebt misschien een kermis of voedselevenement gezien in een andere plaatselijke kerk in je gemeenschap. Evenementen als deze zijn manieren om nieuwe mensen binnen te halen en de missie van hun kerk met het publiek te delen. Dit zijn over het algemeen betaalbare en gezinsvriendelijke evenementen. Ouders en kinderen in de gemeenschap kijken elk jaar uit naar deze evenementen, en naast het introduceren van mensen in uw kerk, zamelt u ook geld in om uw kerk bloeiend te houden.

Sommige kerken zijn creatief geworden in het bereiken van de gemeenschap en het aanmoedigen van mensen om te kijken wat ze te bieden hebben. Hope Church is een project gestart waarbij sprekers naar de kerk komen om kwesties van rechtvaardigheid en racisme te bespreken. Dit zijn actuele onderwerpen in het nieuws en online, en Hope Church heeft een manier gevonden om deel te nemen aan het gesprek. Lokale onderwijsprofessionals worden uitgenodigd om te spreken en hun eigen volgelingen mee te nemen naar de kerk.


9. Laat kerkleden online helpen

Omdat minder mensen contant geld en cheques bij de hand hebben, verzamelen wekelijkse offerborden niet het geld dat ze gewend waren. Dit gebrek aan geld kan het promoten van uw kerk moeilijk maken. Pastors besteden te veel tijd aan het vragen om geld tijdens hun preken en ontmoedigen leden om diensten bij te wonen. Kerken die hun eigen website hebben, kunnen online tienden en offers ontvangen. Het online verwerken van donaties geeft mensen meer mogelijkheden om regelmatig te doneren via terugkerende donaties en moedigt grotere giften aan met creditcard- en pinbetalingen.

Andere opties die kerken kunnen gebruiken dankzij bedrijven als Donorbox is crowdfunding. Kerken kunnen een sms- en campagnenummer in het programma opnemen, en predikanten kunnen mensen zo nu en dan vragen om met hun telefoon te geven. Omdat meer mensen smartphones hebben, kunnen kerkgangers het campagne nummer sms’en naar Donorbox en een link ontvangen naar een online donatie formulier.

Crowdfunding campagnes die door de kerk zijn opgezet voor zendingsreizen, verbeteringen aan gebouwen of andere activiteiten kunnen worden gecommuniceerd met kerkleden en worden gepromoot door de organisatie en parochianen. Deze campagnes geven leden nog een kans om hun enthousiasme voor God en hun kerk te delen met vrienden en familie.

Donorbox helpt duizenden kerken over de hele wereld via zijn oplossing voor fondsenwerving, het hulpprogramma voor donorbeheer en andere new-age-functies. Deze video van 1 minuut laat je zien hoe:

 


10. Focus op kleine groepen

Zondagsdiensten zijn waar mensen aan denken als ze ‘kerk’ horen, maar lidmaatschap van Gods familie vereist geen groot gebouw en honderden volgelingen. Nieuwe christenen bezochten elkaar na Jezus’ dood en wedergeboorte in hun huizen. Ze deelden hun eigen herinneringen en verhalen over hoe de leringen van Jezus hun leven beïnvloedden.

Simple Church Europe heeft deze kerkgroepen als inspiratiebron gebruikt om het christendom over heel Europa te verspreiden en het geloof weer op te bouwen. Het doel van deze organisatie is om Europa opnieuw te evangeliseren in een tijd waarin minder mensen naar de kerk gaan en een relatie met God hebben. Alle kerken kunnen hun gemeente laten groeien en nieuwe leden inspireren door kleinere groepen. Gebedsbijeenkomsten, ondersteuning van ouders en lessen voor kinderen en jongeren geven individuen een plek om hun enthousiasme voor God te delen en sterke relaties met mede gelovigen op te bouwen.

 


Onze conclusies

geld inzamelen kerk

Kerken zijn altijd op zoek naar manieren om meer mensen te bereiken en hun lidmaatschap te versterken. De ideeën die in dit artikel worden genoemd, zijn slechts enkele suggesties. Bekijk onze blogpost over dit onderwerp voor meer ideeën voor kerkbereik.

Kerken kunnen wanhopig zijn om meer geld in te zamelen om hun lidmaatschap te vergroten, maar ze mogen hun missie en doelen niet uit het oog verliezen bij het bedenken van ideeën. Donorbox heeft verschillende artikelen om kerken te helpen meer geld in te zamelen en meer mensen te bereiken.

Bezoek onze blog voor tips en bronnen voor kerken van elke omvang. Als je een betaalbare online donatie verwerker nodig hebt, lees dan meer over onze functies zoals donorbeheer, tekst-om-te-geven en donatie- en pop-upformulieren.

Sluit u aan bij de non-profit beweging
Ontvang onze gratis e-mailupdates om tips, hulpmiddelen en leuke acties voor non-profitorganisaties rechtstreeks in uw inbox te ontvangen.

Join us in serving the nonprofit world!

Breng je Donatie ervaring naar een hoger niveau
Sluit je aan bij de 30.000+ non-profitorganisaties die al online geld inzamelen
geen opstartkosten, op elk moment uitschrijven
Schrijf je in op onze Nieuwsbrief
Ontvang maandelijks een nieuwsbrief per e-mail van nieuwe non-profitorganisatie artikelen en functie-updates. (U kunt zich op elk moment afmelden.)
Schrijf je in op onze Nieuwsbrief
Ontvang maandelijks een nieuwsbrief per e-mail van nieuwe non-profitorganisatie artikelen en functie-updates. (U kunt zich op elk moment afmelden.)