Choose amount Information Payment Choose amount
A donor account is created automatically for recurring donations. Account setup info will be emailed to you.
You can log in to edit your recurring donation any time
$
Please fix the errors above.
CVC CodeThe 3-4 digits on the back of your credit card
Enter the Zip/Postal code for your credit card billing address
Donate from your bank using Plaid, a secure and encrypted bank transfer service.

You can log in to edit your recurring donation any time


Luật Khoa (Legal Initiatives for Vietnam) là một tổ chức phi lợi nhuận 501(c)(3) đăng ký tại California, Hoa Kỳ. Số EIN của chúng tôi là: 81-5257301.
Tài trợ cho Luật Khoa


Chúng tôi xây dựng:


  • Luật Khoa tạp chí (luatkhoa.org) để cung cấp thông tin và kiến thức chính trị, pháp luật cho độc giả Việt Nam;
  • The Vietnamese (thevietnamese.org) để đưa thông tin chính trị, nhân quyền Việt Nam ra thế giới.

Ủng hộ cho hai tờ báo này, tức là bạn đang góp phần cổ vũ cho những giá trị tự do và nhân văn, cũng như đóng góp vào quá trình xây dựng một nền báo chí độc lập, tử tế và chất lượng cao cho Việt Nam.


Chúng tôi "làm báo độc lập, không sợ ai, và không nịnh ai". Không có chỗ cho não trạng tự kiểm duyệt ở đây.


Khi bấm vào nút "Donate", bạn có thể lựa chọn ủng hộ cho hai quỹ:


  • Quỹ chung: dùng để tài trợ cho tất cả các dự án và chi phí vận hành của Luật Khoa.
  • Quỹ Nghiên cứu Việt Nam Cộng hòa: dùng để sưu tầm tư liệu, sách báo và chi trả nhuận bút cho các bài viết về Việt Nam Cộng hòa. Xin xem chi tiết ở đây.

Chúng tôi từ chối các khoản đóng góp từ những nguồn đảng phái chính trị, tổ chức tôn giáo, và các nguồn mà chúng tôi có căn cứ để nghi ngờ về tính hợp pháp.


Luật Khoa (Legal Initiatives for Vietnam) là một tổ chức phi lợi nhuận được đăng ký tại bang California, Hoa Kỳ theo quy chế 501(c)(3). Số EIN của chúng tôi là: 81-5257301. Các khoản đóng góp của độc giả ở Hoa Kỳ cho Luật Khoa đều được trừ thuế (tax-deductible).

Tất cả các khoản đóng góp và chi tiêu đều được một hãng kiểm toán độc lập bên ngoài Việt Nam kiểm toán mỗi năm.


Tìm hiểu thêm về Luật Khoa tại đây
Đọc Báo cáo Thường niên năm 2020 tại đây.


Mọi thắc mắc xin liên hệ: [email protected].


Xin cảm ơn bạn đã ủng hộ Luật Khoa!


NHÂN SỰ CỦA LUẬT KHOA