Choose amount Information Payment
A donor account is created automatically for recurring donations. Account setup info will be emailed to you.
You can log in to edit your recurring donation any time
    Please fix the errors above.
    CVC CodeThe 3-4 digits on the back of your credit card

    You can log in to edit your recurring donation any time


    Фондация Подай им ръка - Кампания - Ремонт на склада

    Ремонт и пускане в действие на склада/офиса на Фондацията, където ще се съхраняват и разпределят дарения. Поддържане на административните нужди на Фондацията, както и за обучения и семинари.