W przypadku darowizn cyklicznych konto darczyńcy jest tworzone automatycznie. Informacje o konfiguracji konta zostaną wysłane e-mailem.
W każdej chwili możesz zalogować się i zmodyfikować swoją darowiznę cykliczną
PLNzł

Choose a payment option:

Credit/Debit Card

One-timeMonthly

Please fix the errors above.
By using Apple Pay, you will provide your name, e-mail and address.
By using Google Pay, you will provide your name, e-mail and address.
Kod CVCSą to 3-4 cyfry na odwrocie karty

W każdej chwili możesz zalogować się i zmodyfikować swoją darowiznę cykliczną