Solidarity fund for the earthquake in Albania

€ 0

Raised

Donations

€ 20,000

Goal


The earthquake tragedy that struck us requires the solidarity of us all. Beside material contributions, financial ones should be added to assist earthquake victims. After many messages from Albanian and foreign citizens expressing their good intentions to contribute materially and financially, we are launching a fundraising campaign that will run in parallel with the "Polish People for Albania!" campaign by Polish citizens who are in solidarity with the recent earthquake-affected Albania.

Organizata Politike's activists will gather at Logu i Shkëndijës social center to properly organize and send-based on official announcements of the needs of affected communities and who are less assisted by other voluntary institutions or organizations.

All interested in contributing and / or engaging in organizing and transportation may join us.

We stand together!

Solidarity!Fondi i solidaritetit për tërmetin në Shqipëri

Tragjedia që na ra kërkon solidaritetin e të gjithëve. Ndihmave materiale u duhen shtuar edhe kobtributet financiare në ndihmë të të prekurve nga tërmeti. Pas shumë mesazheve nga qytetarë shqiptarë dhe të huaj që shprehin gatishmërinë për të kontribuar materialisht dhe finaciarisht, po hapim një fushatë mbledhjeje kontributesh, e cila do të ecë paralelisht me fushatën "Polish people for Albania!" nga qytetarë polakë që po solidarizohen me të prekurit nga tërmeti në Shqipëri.

Aktivistë të Organizatës Politike dhe mbështetës do të mblidhen në qendrën sociale Logu i Shkëndijës për të organizuar dhe dërguar çfarë duhet, duke u bazuar te njoftimet zyrtare mbi nevojat e komuniteteve të prekura dhe që janë më pak të asistuara nga institucionet ose organizime të tjera vullnetare.

Të gjithë të interesuarit për të dhënë kontribute dhe/ose për t'u angazhuar në organizim dhe transport, të na bashkohet te Logu i Shkëndijës.

Bashkë do t'ia dalim!

Solidaritet!

Choose amount Information Payment
    Please fix the errors above.