Word vriend van het PvFM!

Het Platform voor Freelance Musici (PVFM) wil betere arbeidsvoorwaarden voor musici, een sterkere onderlinge solidariteit tussen vakgenoten en meer draagvlak in de maatschappij.


Met deze drie pijlers willen we een kwalitatief hoogstaande en professionele beroepspraktijk waarborgen voor de toekomst.

Kies een bedrag Informatie Betaling

Word vriend van het PvFM en doneer!

Kies uw land
  Kies uw staat / provincie

   Los de fouten op.
   CVC CodeDe 3-4 cijfers op de achterkand van uw creditcard

   iDEAL

   Je hebt de banknaam nog niet gekozen.

   Door uw IBAN te verstrekken en deze betaling te bevestigen geeft u toestemming aan (A) Stichting Platform voor Freelance Musici en Stripe, onze betalingsprovider, een opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren en (B) uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren overeenkomstig de opdracht van Stichting Platform voor Freelance Musici. U heeft ondermeer het recht op terugboeking door uw bank conform de met uw bank overeengekomen voorwaarden. Een verzoek tot terugboeking moet ingediend worden binnen 8 weken vanaf de datum waarop uw rekening werd gedebiteerd.


   Stichting Platform voor Freelance Musici is een nonprofit organisatie. De Stichting Platform voor Freelance Musici heeft een Culturele ANBI status aangevraagd. Deze status zal (als we deze verkrijgen) gelden voor heel 2021 met terugwerkende kracht. Dit betekent dat je jouw gift aan het PvFM voor 125% mag aftrekken van de inkomstenbelasting.