Podpořte web Slunecno.cz

Přispějte na rozvoj webu Slunecno.cz


Nedostali jsme žádné dotace kvůli coronaviru, protože v době podání žádosti byli ve firmě celkem 3 společníci a podle zákona jsou dotace na coronavir poskytované pouze firmám s maximálním počtem 2 společníků nebo rodinných příslušníků. Takže na firmu jsme žádné dotace nedostali. Stejně tak nejspíš nedostanou dotaci zaměstnanci pracující na Dohodu o provedení práce, také kvůli podmínkám jejího čerpání. 


Navíc nám letos Finanční úřad vyměřil dodatečné zdanění kvůli zakoupené reklamě na Facebooku a neodevzdanému souhrnému hlášení na DPH. Takže DPH, které měl odvádět Facebook jako dodavatel služby, nyní stát fakturuje nám +  platíme pokutu za chybející hlášení o DPH. V době podání hlášení DPH byl bohužel jednatel na léčení, kam se dostal kvůli pracovnímu vyčerpání. Hlášení o DPH tak neměl kdo poslat, protože firmu již v této době opustily dvě předchozí účetní, pro které to bylo nejspíš hodně práce s mezinárodním účetnictvím (hlášení VIES pro EU a podobně). Celkově se tak jedná o cca 300.000Kč exekuce od Finančního úřadu.


Žádáme vás tímto o jakýkoliv příspěvek na provoz a rozvoj webu. Letošní rok je pro nás finančně velice těžký. Přispívat můžete jednorázově nebo pravidelně (týdně, měsíčně, čtvrtletně).


Platba vaší dotace je zajištěna systémem třetí strany a to přes platební bránu Stripe nebo PayPal.

Choose amount Information Payment
A donor account is created automatically for recurring donations. Account setup info will be emailed to you.
You can log in to edit your recurring donation any time
Please fix the errors above.
CVC CodeThe 3-4 digits on the back of your credit card

You can log in to edit your recurring donation any time


Webové stránky Slunecno.cz