Acceptabel gebruikers beleid

  1. Donorbox is een onafhankelijk donatieplatform dat organisaties de mogelijkheid geeft om via hun digitale aanwezigheid geld in te zamelen. In dit Acceptable Use Policy (“AUP”) worden de voorwaarden uiteengezet waaronder een Donorbox-klantaccounthouder dit platform mag gebruiken om geld in te zamelen. Zodra het aanmeldingsproces voor het account is voltooid, wordt ervan uitgegaan dat de accounthouder deze voorwaarden accepteert en ermee instemt zich eraan te houden.
  2. We kunnen deze AUP van tijd tot tijd, naar eigen goeddunken, herzien en bijwerken. Eventuele wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht nadat ze op onze website zijn geplaatst en zijn daarna van toepassing op uw account en gebruik van onze diensten. U wordt via e-mail op de hoogte gebracht als wijzigingen een aanzienlijke invloed kunnen hebben op uw gebruik van de Donorbox-diensten.

Andere fondsenwervers

Donorbox wil een donatieplatform bieden waar alle geldige kanten van een gesprek gehoord kunnen worden. We delen niet noodzakelijkerwijs de mening van onze gebruikers en de inhoud die zij willen delen op hun website/fondsenwervingspagina's. Dergelijke inhoud mag niet worden opgevat als een weerspiegeling van de mening van Donorbox.

Donorbox mag niet worden gebruikt voor activiteiten die verband houden met de volgende zaken:

Interpretatie van termen

Donorbox behoudt zich uitsluitend het recht voor om de voorwaarden van deze AUP te interpreteren en alle definitieve beslissingen te nemen over eventuele daarmee verband houdende geschillen die zich kunnen voordoen.

Niet-naleving

Elk Donorbox-account waarvan wordt vermoed dat het een clausule in onze Servicevoorwaarden schendt, kan worden onderworpen aan een beoordelingsproces door een interne jury. De uitspraak en de actie waartoe wordt besloten, zijn definitief en kunnen niet verder worden besproken. Op basis van de beslissing van de jury kunnen mogelijke maatregelen een of meer van de volgende zaken omvatten:

Als een organisatie of een van haar bijdragende leden een verboden overtreding heeft begaan, zelfs voordat ze Donorbox gebruikten, kan het zijn dat ze na een periode van drie jaar na de datum van het incident nog steeds een account mogen aanhouden. Indien Donorbox dit noodzakelijk acht, kan ook een publieke verontschuldiging of het afzien van acties vereist zijn. In al deze omstandigheden zal alleen Donorbox beslissen onder welke voorwaarden een dergelijke klant of organisatie weer gebruik mag maken van onze diensten.

In gevallen waarin een gerelateerde juridische uitspraak tegen een organisatie is gedaan, zal Donorbox zich houden aan die juridische uitspraak, wat van invloed kan zijn op de vraag of een inzamelingsactie wordt toegestaan op het Donorbox-platform. Donorbox zal ook gegevens delen met officiële wetshandhavingsinstanties als dit wettelijk verplicht is door een dagvaarding of een soortgelijke rechterlijke instructie.