Linda Bergling 70år

Choose amount Information Payment
kr
Cc cvcThe 3-4 digits on the back of your credit card
* You can login to edit your recurring donation anytime

Lindas önskan

Linda har en önskan inför sin födelsedag och det är att du som vill vara med och visa din kärlek och uppskattning till henne får vara med och ge en gåva till:


1.  att stödja Lindas Internationella helandetjänst.
Du kan läsa mer på hennes hemsida, www.lindabergling.org

2.  att utveckla och stärka ledarskap, församlingsplantering, mission och bibelskolor.

3.  att hennes böcker översätts till olika språk.

4.  att stärka Arkens helandetjänst och bibelskolan Jesus Helar och Upprättar med sin kallelse och tjänst.


Ingen gåva är för liten!