Choose amount Information Payment
A donor account is created automatically for recurring donations. Account setup info will be emailed to you.
You can log in to edit your recurring donation any time
Choose your country
  Choose your state / province
   Please fix the errors above.
   CVC CodeThe 3-4 digits on the back of your credit card

   You can log in to edit your recurring donation any time


   Sứ mạng tình thương dành cho thế giới


   Cám ơn anh chị em đã giúp đỡ chúng tôi khuyến khích mọi người qua việc cầu nguyện và hành động trước những thách đố mà nhân loại đang phải đối diện, và cho sứ mạng của Giáo Hội.


   Với sự cộng tác của anh chị em, Mạng lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của Đức Giáo Hoàng, trụ sở tại Vatican, sẽ thực hiện sứ mạng truyền giáo của mình.


   Anh chị em có thể cộng tác với chúng tôi hàng năm, hàng tháng hoặc một lần quyên góp. Chúng tôi mời anh chị em tham gia vào việc xây dựng mạng lưới cầu nguyện này để thoát khỏi một thế gới thờ ơ và xúc tiến một nền văn hóa của đối thoại, nơi mà không ai bị loại trừ. Tin Mừng của Đức Giê-su Ki-tô là la bàn của chúng ta dành cho thế giới bình đẳng, hòa bình và huynh đệ.


   Được gợi hứng bởi Donorbox và Stripe
   Được bảo mật qua SSL/TLS. Chiếu theo tất cả những yêu cầu của PCI:


   IBAN: VA55001000000048604001