Choose amount Information Payment
A donor account is created automatically for recurring donations. Account setup info will be emailed to you.
You can log in to edit your recurring donation any time
  Choose your country
   Choose your state / province

    Please fix the errors above.
    The 3-4 digits on the back of your credit card

    You can log in to edit your recurring donation any time


    € 0

    Raised

    Donations

    € 20,000

    Goal

    Bienvenido y gracias por su interese a soportar nuestro trabajo. Meta es llegar a 20 000 EUR para podemos empezar trabajar con inmigrantes ilegales. También para podemos empezar visitar inmigrantes en cárceles.  Necesitamos mucho mas fondos pero 20 000 EUR ayuda para empezar y sacar resultados.. Nuestro trabajo en principalmente manda refugiados ilegales al su países. 


    Welcome and thank you for your interest to support our work. our goal is to reach to 20 000 EUR for us to start to work full time with ilegal imigrants. We have also planned to visit refugees in the jail. We need lot more funds but to get started we need 20 000 EUR to get some results. Our work is mainly send back illegal immigrants to their country of origen. 


    Terve ja tervetuloa ja kiitos kiinnostuksesta meidän työtäme kohtaan. Me pyritään kerätä 20 000 EUR että päästään tekemään tätä työtä kokopäiväsenä laitomien pakolaisten parissa. Olemme myös suunnitelleet tavata pakolaisia vankiloissa. Tarvitaan huomattavasti enemmän rahaa mutta 20 000 EUR aluksi että päästään edes alkuun.  Työmme on palautta lähinnä laittomia pakolaisia alkuperäis maahan. 

    We are an registered charity organization in Spain with tax number: G93690279