Välj belopp Information Betalning

Medlemsavgift Svenska Havskappseglingsförbundet

Ett kundkonto skapas automatiskt för återkommande betalningar. Kontoställningsinformation kommer att skickas till dig.
Du kan när som helst logga in för att redigera din återkommande betalning
kr
Fixa felen.
CVC-kodDe 3-4 siffrorna bak på ditt kort

Du kan när som helst logga in för att redigera din återkommande betalning


Svenska Havskappseglingsförbundet är en ideell organisation Svenska havskappseglingsförbundet är ett klassförbund för alla seglare som kappseglar enligt SRS, ORC international och ORC club. Dessutom vill vi vara en serviceorganisation för alla som seglar kölbåt på havet. Oavsett om du seglar ORCi eller SRS. SHF är länken mellan seglarna och arrangörerna för att säkerställa att information, resultat och säkerhet hanteras på ett smidigt, tydligt och konsekvent sätt.