Choose amount Information Payment
A donor account is created automatically for recurring donations. Account setup info will be emailed to you.
You can log in to edit your recurring donation any time
Choose your country
  Choose your state / province
   Please fix the errors above.
   CVC CodeThe 3-4 digits on the back of your credit card

   You can log in to edit your recurring donation any time


   Isang misyon ng kahabagan para sa mundo
   Maraming salamat sa pagtulong sa amin upang magdasal at kumilos ang mga tao para sa mga pagsubok na kinakaharap ng sangkatauhan at ng misyon ng Simbahan.


   Sa iyong pakikipagtulungan, maisasakatuparan ng Pope’s Worldwide Prayer Network, Vatican Foundation, ang misyong pangebanghelisasyon.


   Maaari kang makipagtulungan sa amin taun- taon, buwanan o sa pamamagitan ng pagpapadala ng isahang donasyon.


   Inaanyayahan ka naming makiisa sa pagbuo ng prayer network na ito upang maibsan ang
   laganap na kawalan ng malasakit sa buong
   mundo at maisulong ang isang kultura ng
   pakikipagkapatiran na kung saan maipadadama na ang lahat ay tanggap. Ang Ebanghelyo ni Hesukristo ay ang ating gabay para sa pagtataguyod ng isang mundo na may katarungan, kapayapaan at kapatiran.


   Powered by Donorbox and Stripe. Secured via SSL / TLS. Complies with all PCI requirements:   IBAN: VA55001000000048604001