Choose amount Information Payment
EUR€

Boost your donations by 25% at no cost to you!

Choose your country
  Choose your state / province

   През 2019 г. НЧ "Галатея-2018" съвместно с Асоциацията за български музикално-танцов фолклор развиват своите нови програми; Орсе - фолклорно танцово студио за всички възрастови групи; Дифон (D1F0N) - дигитална онтология на българския фолклор и Фестивал фолкФюзър (F3Festival).   Всяко дарение ще бъде отбелязано в плаката на програмите!

   Ние сме нестопанска организация (читалище) с ЕИК/ПИК 205437415.