Donation for Bookiee

Bookiee - Sách là niềm vui là một tổ chức phi lợi nhuận nhằm nâng cao văn hóa đọc ở Việt Nam. Tất cả số tiền quyên góp được sẽ dùng để duy trì tổ chức và các hoạt động cộng đồng. Rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Xin chân thành cảm ơn!

Choose amount Information Payment

Tất cả số tiền quyên góp được sẽ giúp Bookiee có thêm kinh phí duy trì xây dựng nội dung và tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao Văn Hóa Đọc ở Việt Nam. Hãy ủng hộ chúng mình nhé!

$
Choose your country
    Choose your state / province
      Please fix the errors above.