Donasjon til Dolly

Choose amount Information Payment
kr
A donor account is created automatically for recurring donations. Account setup info will be emailed to you.
You can log in to edit your recurring donation any time
The 3-4 digits on the back of your credit card

You can log in to edit your recurring donation any time

Donasjonen vil gå til å  gi Dolly et trygyt og godt liv her på gården, med det hun måtte behøve av mat, medisiner, veterinæroppfølging osv. Eventuelt overskudd vil bli brukt på fellesutgifter til hundene